Základní informace

Třídní učitel: Mgr.Jiří Luka Nerušit!!! Mám moc práce.
Počet žáku: 24 z toho 14 kluků a 10 holek
Učebna: vedlejší budova 1.patro číslo 102
Třídní schůzky: 10.12.2002 18.3.2003 10.6.2003
Prázdniny
Podzimní: 29.-30.10.02 Vánoční: 23.12.02-3.1.03 Pololetní: 31.1.03 Jarní: 10.-16.02.03 Velikonoční: 17.-18.04.03 Webmaster: Jakub Honc 7.A