Základní škola Mendíků - curriculum vitae

1930 Oficiálně povoleno užívání hlavni budovy, zřízena měšťanská škola řed. Jaroslav Nykl
5.12.1936 Magistrátem povoleno užívání přístavby (dnešní budova I. stupně), je zřízena pokusná reformní škola s pracovnami, koedukovanými třídami a diferenciaci žáků podle schopností.
1938 Přerušeni reformní školy, přechod na běžnou měšťanskou školu řed. Jan Langer
1941 Rozdělení školy na chlapeckou a dívčí řed. Stanislav Stuna
1941-44 Válečná léta; probíhají návštěvy podniků a filmových a divadelních představení, chmelové brigády, nejlepší žáci jsou odměňováni knihami. Vyučováni v prosinci 1944 často přerušováno nálety. Od 20.12. 1944 do 4.4. 1945 se nevyučuje, děti docházejí pro úkoly 1-2x týdně.
5.5.1945 Škola přeměněna na kasárna, umístěno zde přes 2000 dobrovolníků. Učitelky pracují jako dobrovolnice v ošetřovně.
12.6.1945 Vyklizení školy Revoluční gardou, budova předána řediteli k opětovnému zahájeni výuky
září 1945 Četná onemocněni dětskou obrnou, proto začátek školního roku odsunut na 30. záři
30.9.1948 Nový název školy-,,1. střední škola v Praze-Michli ul. Mendiků 1000"
21.1.1949 Škola přejmenována na Školu V. I. Lenina řed. Josef Landa
9.3.1951 Návštěva ředitelky moskevských škol A. Sčurovské. Zavedeny závěrečné zkoušky žáků. řed. Otomar Novák
10.5.1953 Člen učitelského sboru J. Baštář vyhlášen mistrem sportu v lukostřelbě
září 1953 Škola se mění na osmiletou - nové osnovy
1960 Osmiletá školní docházka změněna na devítiletou řed. Jaroslav Bejsta
únor 1961 Požár plynojemu Michelské plynárny - žáci strávili několik hodin v nouzových krytech
1969 Zavedena diferenciace v 9. ročníku na třídy studijní a praktické
1971 Začíná rekonstrukce školy, zavedeno směnné vyučování, v zimě se vyučuje na ZŠ Svatoslavova a Sdružení Návrat do budovy v listopadu
1976 Rekonstrukce el. vedení řed. Věra Machálková
1984-86 Generální rekonstrukce vodoinstalace řed. Josef Ticháček
1990 Začínají velké změny na škole, opravy sociálních zařízeni a sprch. Buduji se oddechové kouty a místnosti, přestávky dětí jsou volné a hravé, učitelé mají větší volnost při výuce a výběru metod. řed. Karel Pelikán
1.1.1994 Vstup školy do právní subjektivity, buduji se ubytovny pro mladé učitele. Oprava střechy budovy; optimalizace prostředí pro děti i učitele. řed. Jitka Poková
1.9.1996 Přechod na povinnou devítiletou školní docházku, vyučuje se podle programu Základní škola
1996-98 Generální oprava střechy
1998 Přístavba denní místnosti kuchařek, moderní vybaveni kuchyně
1999 Vybudování keramické dílny, úprava vchodu a zámková dlažba; výměna osvětleni ve třídách a kabinetech
2000 Restaurování globusu, vernisáž výstavy Galerie v mezipatře; otevření moderní počítačové učebny